ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับสมัครผลงานธุรกิจ โครงการประกวด GSB สุดยอด SMES Startup ตัวจริง

📣ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
เข้าร่วมทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับสมัครผลงานธุรกิจ โครงการประกวด GSB สุดยอด SMES Startup ตัวจริง
————————————————————————
📆ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
————————————————————————
📍สามารถลงชื่อได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาของทุกคณะ หรือจะไปลงทะเบียนเพิ่มหน้างานได้
📍รับชั่วโมงกิจกรรม 2 ชั่วโมง
**************************************************************
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 02 665 3555 ต่อ 2402