ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งกำหนดการถ่ายภาพจัดทำหนังสืออนุสรณ์ สำหรับนักศึกษา ป.ตรี เทียบโอน (ภาคปกติ/ภาคสมทบ) และ นักศึกษา ปวช. ชั้นปีที่ 3

ประกาศจากฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

💥ขอแจ้งกำหนดการถ่ายภาพสำหรับจัดทำหนังสืออนุสรณ์ ของนักศึกษา ป.ตรี เทียบโอน (ภาคปกติ/ภาคสมทบ) ชั้นปีสุดท้าย และ นักศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3

📲ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

เพิ่มเติม 026653555 ต่อ 2401-2