ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดี กับ นายปิยะพงษ์ ฉิมธง ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจำปี 2558

[vc_row][vc_column][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ขอแสดงความยินดี กับ นายปิยะพงษ์ ฉิมธง ในโอกาสที่ได้รับมอบโล่รางวัลและทุนการศึกษาโครงการเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจำปี 2558 ครั้งที่ 10 ด้านการพัฒนาสังคมหรือสภาเยาวชน ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จาก นายอมร  กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
ภาพข่าวโดย : งานกิจการนักศึกษา[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]