ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจได้จัดพิธีไหว้ครู “น้อมจิต วันทา บูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 12 กรกฏาคม 2561 คณะบริหารธุรกิจได้จัดพิธีไหว้ครู “น้อมจิต วันทา บูชาครู” โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานและกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์เข้าร่วมพิธีไหว้ครู การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ ในพิธียังได้จัดให้มีการมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาดีเด่นด้านผลการเรียน ด้านกิจกรรมและกีฬา อีกทั้งยังได้มอบรางวัลประกวดพานไหว้ครูซึ่งรางวัลชนะเลิศประเภทสวยงามได้แก่ ทีมปลาบู่ทอง รางวัลชนะเลิศประเภทสร้างสรรค์ได้แก่ ทีม TBB Freedom โดยพิธีไหว้ครูครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมพิธีกว่า 1,500 คน ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

ภาพ : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ และ งานสื่อสารองค์กร สโมสรคณะบริหารธุรกิจ
ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ