ข่าวกิจกรรม

เรื่องรักๆ ต้อง “Yong Love รักเป็นปลอดภัย”

 

เรื่องรักๆ ต้อง “Yong Love รักเป็นปลอดภัย”

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ “Yong Love รักเป็นปลอดภัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการมีความรักในวัยเรียนให้กับนักศึกษา และให้นักศึกษาเกิดภูมิคุ้มกันทางจิตใจในการมีความรักอย่างมีสติ การแสดงออกต่อคนรักอย่างเมาะสม การคบเพื่อนเพศตรงข้ามจนถึงการรู้จักวิธีการจัดการกับปัญหาได้อย่างเมาะสม อีกทั้งยังได้มีกิจกรรมสันทนาการ ชมคริปความรู้ จากกรมอนามัย และการเสวนาในหัวข้อ “Yong Love รักเป็นปลอดภัย” โดย นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริยพันธุ์ นายแพทย์สุกมล วิภาวีพลกุล จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลพญาไท 2 และ คุณวรชาติ ธรรมวิจินต์ (ดีเจพล่ากุ้ง) ดารานักแสดง ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
โครงการ : คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

รูปภาพเพิ่มเติมที่ Facebook คณะบริหารธุรกิจ : RMUTPBUS