ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจได้มีการสัมภาษณ์นักศึกษาผู้กู้รายใหม่ กยศ. (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2558

28671
28674
28678

เมื่อเร็วนี้ (22 กันยายน 2558) งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจได้มีการสัมภาษณ์นักศึกษาผู้กู้รายใหม่ กยศ. (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2558 ในอังคารที่ 22 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 (สัญจร) อาคารมงคลอาภา