ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมแนะแนวเชิงรุก Online กับ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดกิจกรรมแนะแนวเชิงรุก ในรูปแบบออนไลน์ กับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร โดยมี ผศ.ดร.ณัฐชา ธำรงโชติ และนักศึกษาสาขาวิชา การตลาดห้อง ทตบ.64/3 ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และทีมงานแนะแนวการศึกษา เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ พร้อมจัดกิจกรรมให้ร่วมสนุกพร้อมของรางวัลมากมาย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 55 คน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม google meet โดยมีท่านอาจารย์ตัวแทนสาขาวิชาจากทุกสาขาวิชา เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาเชิงรุก รูปแบบออนไลน์
ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร