ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ จับมือ สภาวิชาชีพบัญชี จัดอบรมการใช้งาน “Application SME สบายใจ”

คณะบริหารธุรกิจ จับมือ สภาวิชาชีพบัญชี จัดอบรมการใช้งาน “Application SME สบายใจ” เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมให้ความรู้การใช้งาน Application SME สบายใจ โดยมี ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดการอบรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณชัยยุทธ อังศุวิทยา คุณกมล เรืองมานะมงคล และคุณวีรวัฒน์ เทพยายน จากสภาวิชาชีพบัญชี ร่วมเป็นวิทยากร ณ ห้อง 7504 อาคาร 90 ปี ชั้น 5 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร โดย Application SME สบายใจ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ประกอบการ SME เข้าสู่ระบบบัญชีเดียวได้ง่ายขึ้น ด้วยการออกแบบโปรแกรมให้ใช้ง่าย แค่เพียงผู้ประกอบการบันทึกข้อมูลการซื้อ ขาย จ่าย รับ เข้าไปในระบบแอปพลิเคชันก็จะมีตัวคำนวณระบบภาษีให้ ทำให้ SME เห็นต้นทุนที่แท้จริงของธุรกิจตัวเอง มีระบบบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีหลักฐานรายรับ รายจ่ายที่ชัดเจนขึ้น จนกระทั่งออกเป็นงบการเงินแบบง่ายๆ ถึงแม้ SME จะไม่มีความรู้เรื่องมาตรฐานการทำบัญชีหรือประมวลรัษฎากร ก็สามารถใช้งานได้เพราะออกแบบมาให้ทำงานสะดวก หากต้องการขยายกิจการก็ช่วยให้การขอเงินกู้จากธนาคารทำได้ง่ายขึ้น สามารถบริหารธุรกิจโดยไม่มีความยุ่งยาก ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ