ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร “ร่วมสืบสานประเพณีไทย ร่วมใจแห่เทียน

DSC_7464
DSC_7466
DSC_7445
_MF03624
DSC_7512
_MF03694
_MF03584
_MF03601
_MF03597
_MF03595
_MF03643
_MF03620
_MF03610
_MF03602
_MF03559
_MF03556
_MF03548
_MF03515
_MF03505
_MF03485
_MF03472
_MF03470
_MF03465
_MF03463
_MF03461
_MF03454
_MF03453
_MF03435
_MF03434
_MF03428
DSC_7726
DSC_7714
DSC_7711
DSC_7707
DSC_7705
DSC_7519
DSC_7517
DSC_7502
DSC_7481
DSC_7473
_MF03655
_MF03675
_MF03662
_MF03678
_MF03681
_MF03671
_MF03728
_MF03740
_MF03774
_MF03723
_MF03757
_MF03768
_MF03769
DSC_7945
DSC_7845

ในวันที่วัน 29 กรกฎาคม 2558  คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้จัดกิจกรรมพิธีแห่เทียนและ ถวายเทียนเข้าพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2558 โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธี ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของประเพณีไทย และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับคณาจารย์และนักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร