ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร มอบทุนการศึกษาบุตรลูกจ้างชั่วคราว

ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานและมอบทุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างชั่วคราวคณะบริหารธุรกิจ ในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรลูกจ้างชั่วคราวคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2559 เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 12.00 น. ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่เลย