ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

วานนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2561) คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี (รหัส57) และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (รหัส 57) โดยมีการวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ โดยสถาบันภาษา ม.ราชมงคลพระนคร และการวัดความรู้พื้นฐานต่างๆ เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft office ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร