ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทรับตรง (ใช้วุฒิ ม.3 ในการสมัคร)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทรับตรง (ใช้วุฒิ ม.3 ในการสมัคร) ในวันที่ 23 มีนาคม 2562 ณ ห้องสอบ 2201 อาคาร 2 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศผลสอบในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ผ่านทางเว็บไซต์www.rmutp.ac.th หรือhttps://www.rmutp.ac.th/RMUTPQuotaDep62