ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครพนักงานขับรถยนต์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครพนักงานขับรถ ตั้งแต่บัดนี้ – 29 มีนาคม 2562 โดยสามารถสมัครด้วยตนเอง ณ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ชั้น 1 อาคารรพ้อมมงคล

รายละเอียดและเงื่อนไขในการรับสมัคร >> http://bus.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2018/07/รายละเอียดและเงื่อนไขรับสมัครพนักงานขับรถ.pdf <<

สอบถามเพิ่มเติม 026653555 ต่อ 2111 ในวันและเวลาราชการ