ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรับสมัครเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประกาศรับสมัครเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2563
สามารถส่งใบสมัครด้วยตัวเองที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารพร้อมมงคล
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หรือ สามารถส่งใบสมัครได้ทาง E-mail : Montira_35@hotmail.com
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-665-3555 ต่อ 2401,2402