ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดงาน Cashless Market

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบ (Cashless Society) ซึ่งได้จัดงาน ชม ชิม ช็อป สินค้า Organic ภายใต้ชื่อ Cashless Market โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาผู้เข้าร่วมงาน โดยภายในงานได้มี อาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ทำจากวัตถุดิบที่เป็น Organic มาจำหน่าย ซึ่งจัดทำโดยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ และอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับงานนี้คือการแสกน QR Code เพื่อชำระค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ผ่าน application ของธนาคาร ณ ชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล
ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร