ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร เปิดเป็นสนามทดสอบ “สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ”

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร เปิดเป็นสนามทดสอบ “สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ”

วันนี้ (13 กรกฎาคม 2562) เวลา 09.05 น. ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย อาจารย์ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยสนามทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว ทั้งนี้คณะบริหารธุรกิจได้ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่สำหรับเป็นสนามการทดสอบ และ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการทดสอบสมรรถะมาตรฐานวิชาชีพฯ และในช่วงบ่าย ผศ.ดร.สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยของสนามทดสอบ โดยมีนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจเข้าทดสอบ จำนวนกว่า 100 คน ณ ประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) จัดการทดสอบโดยศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ภาพข่าว งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ