ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร รับมอบทุนการศึกษา​ อดีต ผอ.วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร รับมอบทุนการศึกษา​ อดีต ผอ.วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย อ.นิพล แก่นโกมล รองคณบดีฝ่ายวางแผน และดร.ศรีสุดา อินทมาศ อาจาย์ปรจำสาขาวิชาการบัญชี เข้ารับมอบทุนการศึกษา จาก คุณบรรจง อภิรัตติกุล อดีต ผอ.วิทยาเขตพณิชยการพระนคร เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนดีแต่คาดแคลนทุนทรัพย์

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร