ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาเสริมความรู้ นักศึกษาสู่อาชีพนักการตลาดในยุคดิจิทัล

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาเสริมความรู้ นักศึกษาสู่อาชีพนักการตลาดในยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดสัมมนา“เปิดโลกกว้าง ตามโลกทัน Digital Marketing กับ Marketing Influencer” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญฤทัย วงศ์กำแหงหาญ กล่าวเปิดการสัมมนา ซึ่งการจัดเสวนามีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความรู้ ทักษะ และ ประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาได้มีความรู้ ทักษะ และสามารถพัฒนาตนเองให้พร้อมก้าวสู่การเป็นนักการตลาดที่มีคุณภาพในยุคดิจิทัล

โดยเป็นการเสวนาในหัวข้อ “อัพเดทเทรนด์การตลาดและ Digital Marketing” “การสร้าง Content อย่างไรให้มีคุณค่าและน่าสนใจ” และ “Q&A” วิทยากรโดย อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา มีนักศึกษาให้สนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนกว่า 300 คน ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ