ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนา “Marketing Influencer” เตรียมความพร้อมสู่อาชีพนักการตลาดดิจิทัล

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนา “Marketing Influencer” เตรียมความพร้อมสู่อาชีพนักการตลาดดิจิทัล

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติกล่าวเปิดการสัมมนา “Marketing Influencer” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญฤทัย วงศ์กำแหงหาญ กล่าวรายงาน ทั้งนี้การบรรยายจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่อง“การเป็นผู้นำอิทธิพลด้านโซเซียลในปัจจุบัน” และ “การสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆให้เป็นที่น่าสนใจ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณปราโมทย์ ปาทาน (โอ๊ต) อาชีพ นักร้อง นักแสดง ดีเจ พิธีกร ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ