ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคพระนคร ร่วมกับ ธนาคารออมสินภาค 2 ลงสำรวจพื้นที่ชุมชนตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย อาจารย์ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์พลภัทร พลบูรณ์ หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม อาจารย์ปัณณภัสร์ เลิศวริษฐ์กุล ผู้ช่วยหัวหน้างานบริการวิชาการ สิบเอกธีระศักดิ์ ทองทศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 2 และอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการย่อยฯ เข้าร่วมกิจกรรมประชาคม และกิจกรรมอบรมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาโฮมสเตย์ โครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ปี 2562 ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เพื่อคัดเลือกชุมชนที่มีความประสงค์จะให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนำองค์ความรู้เข้าไปช่วยพัฒนาส่งเสริมและบูรณาการความรู้เพื่อเสริมอาชีพให้กับทางชุมชน เพื่อต่อยอดสำหรับโครงการออมสินยุวพัฒน์ ปี 2563 ต่อไป ณ ชุมชนตลาดน้อย กรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร