ข่าวประชาสัมพันธ์รับสัมครงาน

คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 ธันวาคม 2562

ระบบสมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : https://recruit.rmutp.ac.th/
รายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร : คลิกที่นี่