ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาการทำบัญชีในยุคดิจิทัล หวังต่อยอดความคิดนักบัญชียุคดิจิทัล

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาการทำบัญชีในยุคดิจิทัล หวังต่อยอดความคิดนักบัญชียุคดิจิทัล
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการจัดทำบัญชีในยุคดิจิทัล โดยมี อาจารย์พลภัทร พลบูรณ์ อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี และ หัวหน้างานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษาและทรานสคริปต์กิจกรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาครั้งนี้ โดยโครงการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างเสริมพื้นฐานและทักษะความรู้ทางด้านบัญชีและเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดอาชีพและธุรกิจในอนาคตได้ ทั้งนี้ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์นิพล แก่นโกมล รองคณบดีฝ่ายวานแผน ให้เกียรติเข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้ ในหัวข้อ “การทำบัญชีในยุคดิจิทัล”โดยมีคุณราชิต ไชยรัตน์ CEO CNR GROUP, ACCREVO ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง Innovation Club คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ