ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาประจำงานเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาประจำงานเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดกับตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวได้ที่ลิ้งด้านล่าง

> รายละเอียดการรับสมัคร <