ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดงานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาประจำสำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย จำนวน 1 อัตรา และ ประจำโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณทิต (MBA) จำนวน 1 อัตรา  รายละเอียดในการศมัครได้ ที่นี่