ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดงานบริหารวิชาการและวิจัย จำนวน 1 อัตรา ประจำงานประสานสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

เอกสารแนบ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งด้านล่าง