ข่าวประชาสัมพันธ์รับสัมครงาน

คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 6 มีนาคม 2563

ระบบสมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : https://recruit.rmutp.ac.th/
รายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร : คลิกที่นี่