ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครการประกวดราคาสำหรับผู้ประกอบการร้านค้า (ร้านถ่ายภาพ) เพื่อถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศสำหรับร้านถ่ายภาพ

คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงค์ที่จะถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 1,462 ราย โดยรูปภาพมีขนาด 12 x 14 นิ้ว สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารการเสนอราคา ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โดยเอกสารปิดผนึกใส่ซอยส่งทางไปรษณีย์ หรือ มายื่นได้ด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา อาคารพร้อมมงคล ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เลขที่ 86 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตลดา เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณลาวัลย์ สายสุวรรณ หัวหน้างานฝ่ายกิจการนักศึกษา โทร. 02-665-3555 ต่อ 2402 ในวันและเวลาราชการ