ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ แนะแนวเชิงรุก Online X รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง

เมื่อวันที่ 1-5 ตุลาคม 2564 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้จัดกิจกรรมแนะแนวเชิงรุก ในรูปแบบออนไลน์ กับโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยอาจารย์ ดร.ศรีสุดา อิทนมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมทีมงานแนะแนวการศึกษา เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ และจัดกิจกรรมให้ร่วมสนุกพร้อมของรางวัลมากมาย เพื่อให้ความรู้ในการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีนักเรียนม.ปลาย 9 ห้อง จำนวน 200 คน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม google meet เข้าร่วมในครั้งนี้
ภาพข่าว : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร