ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5-01

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ พรเจิมกุล  ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน”

และขอแสดงความยินดีกับ ดร.พัทรียา เห็นกลาง ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน”