ข่าวกิจกรรม

โครงการจิตอาสา “ทำความสะอาดวัดโชติการาม”

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี (ห้อง ปบบ.56/2) คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดทำโครงการจิตอาสา “ทำความสะอาดวัดโชติการาม โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดวัด ปัดกวาดเช็ดถู ให้สัตว์เป็นทาน และถวายสังฆทานร่วมกัน ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนต่างรู้สึกภูมิใจที่ตนเองมีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเล็กๆ ที่มีส่วนช่วยบำรุงและสืบทอดพระพุทธศาสนา