ข่าวกิจกรรม

โครงการจิตอาสา “สร้างจริยธรรม สานสัมพันธ์ คนรักษ์ป่า”

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี (ห้อง ปบบ.56/2) คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดทำโครงการจิตอาสา “สร้างจริยธรรม สานสัมพันธ์ คนรักษ์ป่า” ประกอบด้วยกิจกรรมช่วยกันทำความสะอาดวัด ปัดกวาดเช็ดถู ให้อาหารปลาและโคกระบือ ถวายสังฆทาน และได้เดินทางไปปลูกป่าที่ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  นับว่าเป็นอีกหนึ่งในโครงการที่น่านสนใจและเป็นประโยชน์ได้ทั้งบุญและเกื้อกูลธรรมชาติไปในคราวเดียวกัน