ข่าวรับรางวัล

คว้ารางวัลชมเชย ประกวดแผนการตลาด

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด มทร.พระนคร คว้ารางวัลชมเชย ประกวดแผนการตลาด“Marketing Plan Contest By A.P Honda”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ที่ได้รับรางวัลชมเชยรอบชิงชนะเลิศ ในการประกวดแผนการตลาดโครงการ “Marketing Plan Contest By A.P Honda” ทั้งนี้ ผศ.บุญธรรม พรเจริญ รองคณบดีฝ่ายวางแผน ได้ขึ้นรับโล่ห์เกียรติคุณ เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาการตลาดเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ โรงภาพยนต์สยามพารากอน

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/rmutpbus