ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา เข้าร่วม “โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน”

แลกเปลี่ยน-01

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ > ใบสมัคร Student Exchange 2016 Application From –