ข่าวกิจกรรม

“ค่ายเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนและตำราวิชาการ”

DSC_2161

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้จัดโครงการ “ค่ายเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนและตำราวิชาการ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์ รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ รศ.ดร.เอื้อมพร เธียรหิรัญ และ รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งมีคณาจารย์ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก เมื่อวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมธรรมนูญสุวิทย์ ห้อง 2217 7202 7204 คณะบริหารธุรกิจ

ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิก