ข่าวประชาสัมพันธ์

งดใช้พื้นที่โรงอาหารคณะบริหารธุรกิจ

งดใช้พื้นที่โรงอาหารคณะบริหารธุรกิจ ทำความสะอาด (Big Cleaning Day)  เนื่องด้วยในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.00 – 18.00 น. คณะบริหารธุรกิจจะดำเนินการทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทั้งภายในและบริเวณโดยรอบโรงอาหาร ทั้งนี้ขอความร่วมมือในการงดใช้พื้นที่ดังกล่าวทั้งหมด