ข่าวประชาสัมพันธ์

[งานวิชาทหาร] ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่ส่งเอกสารหลักฐานการขอผ่อนผันทหาร (รอบที่ 2) ประจำปี 2560

ตรวจสอบรายชื่อ

  1. บัญชีรายชื่อผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร รอบที่ 2  คลิกที่นี่
  2. บัญชีรายชื่อผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร รอบที่ 2  (ล่าช้า) คลิกที่นี่