ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสวัสดิการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาเข้าโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 14 ประจำปี 2562 เพื่อมอบทุนการศึกษา

งานสวัสดิการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนนักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความสนใจในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อมอบทุนการศึกษา ต่อเนื่องจนจบการศึกษาในระดับชั้นที่สังกัดอยู่ภายใต้โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 14 ประจำปี 2562

📌โดยมีรายละเอียดการเปิดรับสมัครดังนี้
ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส.)
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 13 ธันวาคม 2562

ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 17 มกราคม 2563

โดย นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุน สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครทางระบบออนไลน์ได้ที่ http://scholarship.ajinomotofoundation.or.th หรือสแกน QR Code ที่อยู่ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ทุน ฯ

หากต้องการดูรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดเอกสารระเบียบการรับสมัคร และขั้นตอนการกรอกใบสมัครได้จากลิ้งด้านล่าง

🌍ดาวน์โหลดระเบียบทุนส่งน้องเรียนจบ ประจำปี 2562
http://ajinomotofoundation.or.th/…/2.3-2019-HSG-Regulation.…
🌍ดาวน์โหลดขั้นตอนการกรอกใบสมัครออนไลน์
:http://ajinomotofoundation.or.th/…/2.4-Info_apply-scholarsh…

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โทร. 0-2247-7000 ต่อ 1509, 1512, 1517, 1569
เบอร์ตรง 0-2247-9547
อีเมล์ ajtfoundation@gmail.com

*** ผู้สมัครขอรับทุน จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่มูลนิธิฯ กำหนดไว้ และการส่งเอกสารจะต้องมีการกรอกข้อมูล และแนบเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน***