ข่าวกิจกรรม

งานเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (ย่อย) ประจำปีการศึกษา 2558

วันนี้ (5 พฤษภาคม 2559) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “งานเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (ย่อย) ประจำปีการศึกษา 2558” โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมงาน การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในการก้าวสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมในงานประกอบด้วยพิธีขอขมาอาจารย์ ตัวแทนนักศึกษากล่าวความรู้สึกและแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ มอบโล่รางวัลแก่นักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่คณะบริหารธุรกิจ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “สานสัมพันธ์ พี่น้อง พพ.” โดยศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิ๊ก