ข่าวกิจกรรม

งานเลี้ยงปีใหม่ Happy new year 2016

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2556 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้จัดงานปีใหม่ Happy new year 2016 ในธีม Uniform party โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเปิดงานและอวยพรปีใหม่ พร้อมร่วมจับฉลากของขวัญให้แก่บุคลากร ในการจัดงานครั้งนี้เพี่อให้บุคลากรได้พบปะสังสรรค์ สร้างความสามัคคีและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม โดยภายในงานมีกิจกรรมจับฉลากของรางวัล การแสดงโชว์มายากลจากซีแมนโชว์ และการมอบรางวัลยกย่องบุคลากรปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2558 ดังนี้

  1. รางวัลลูกจ้าประจำดีเด่น ได้แก่ นายใย พันธ์สระน้อย
  2. รางวัลพนักงานดีเด่น ได้แก่ นางสาวมลิวรรณ ชัยฮะนิ
  3. รางวัลลูกจ้างชั่วคราวดีเด่น ได้แก่ นายสุจิน ยิ้มเนียม

ทั้งนี้คณะบริหารธุรกิจขออวยพรให้บุคลากรทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขตลอดปีและตลอดไป “สวัสดีปีใหม่ 2559” เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ณ ห้อง R 101 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

ภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิ๊ก