ข่าวกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ “ร้อยดวงใจ…สายใยผูกพัน” ประจำปี 2558

[vc_row][vc_column][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”ภาพประกอบข่าว” color=”pink” border_width=”2″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ “ร้อยดวงใจ…สายใยผูกพัน” ประจำปี 2558
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 ภายใต้ชื่องาน “ร้อยดวงใจ…สายใยผูกพัน” แทนคำขอบคุณจากชาวพณิชยการพระนคร ซึ่งเป็นการจัดงานเกษียณร่วมกันระหว่างคณะบริหารธุรกิจกิจและศิลปศาสตร์ โดยงานเลี้ยงเริ่ม เวลา 18.00 น. คณาจารย์และบุคลากร ทยอยลงทะเบียน เขียนคำอวยพร และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับผู้เกษียณ รับประทานอาหารร่วมกันพร้อมกับชมวีดีทัศน์เกษียณอายุราชการ ต่อด้วยการแสดงจากใจของคณาจารย์และบุคลากร 4 ชุด และร่วมเล่นเกมส์ “แฟนพันธ์แท้ผู้เกษียณ” โดยบรรยากาศในงานสร้างความประทับใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีนา สงวนพงษ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมส่วน เตชะพะโลกุล
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุไรรัตน์ ศรีสัตตรัตน์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรวสา จันทวงศ์วิไล
5. นายสมชาย นวลแจ่ม

ภาพข่าวเพิ่มเติม : rmutpbus[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]