ข่าวกิจกรรม

ชิวๆ แบบมีสาระไปกับ เจแปน- Buffet Channel กับการสร้างสรรค์คอนเทนต์อย่างไรให้ติดเทรน

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “การสร้างสรรค์คอนเทนต์อย่างไร ให้ติดเทรน” การจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะความรู้ ความสามารถในการสร้างตลาดในยุคดิจิทัลให้ประสบผลสำเร็จ อีกทั้งยังได้นำความรู้ที่ได้รับมาร่วมบูรณาการเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันของผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยได้รับเกียรติจาก คุณเจแปน ภาณุพรรณ เจ้าของช่อง BUFFET CHANNEL เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ