ข่าวประชาสัมพันธ์

(ด่วนที่สุด) เรียน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านในศูนย์พณิชยการพระนคร

แจ้ง..เรื่อง คำชี้แจงเกี่ยวกับการถูกกล่าวหาว่าทารุณกรรมแมวภายในศูนย์พณิชยการพระนคร