ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วน !! ขอความร่วมมือบัณฑิตที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าไปกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ

ขอความร่วมมือบัณฑิตที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าไปกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ ที่ http://job.rmutp.ac.th/ ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2558

สามารถดูรายชื่อได้ที่นี่