ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วน !! ประกาศตารางการเรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ

ด่วน !!!

ประกาศจากคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนครแจ้งนักศึกษาเรียนปรับพื้นฐานทุกท่าน

ตารางการเรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ และ Facebook ของคณะบริหารธุรกิจ

 ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยจะเริ่มเรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น.