ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

ด่วน!!!! ร่วมประกวดคลิปวีดิโอ ชิงทุนการศึกษา 20000 บาท

ขอเชิญชวน นศ.เข้าร่วมส่งผลงานประกวดคลิปวีดิโอประจำเดือนกรกฎาคม โดยนักศึกษาสามารถส่งผลงานได้ ภายในวันที่ 24 ก.ค.61
ได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร โทร. 02 665 3555 ต่อ 2401-2

ใบสมัครการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม คลิกที่นี่