ข่าวกิจกรรม

การตัดสินประกวดคลิปวีดีโอกิจกรรม SMART START IDEA by GSB Startup (ธนาคารออมสิน)โจทย์ประจำเดือนมิถุนายน

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอชิงทุนการศึกษา ในกิจกรรม “SMART START IDEA by GSB Startup” ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ภายใต้โจทย์ Aging Society ออกแบบสินค้าและบริการเพื่อรองรับสังคม “ผู้สูงอายุ” โดยมี ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานการตัดสินการประกวด พร้อมผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าสาขาวิชา ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาที่ชนะเลิศทั้ง 5 ลำดับ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อทีม Smo-Bus 61
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อทีม Memory Bubble
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ชื่อทีม Super Soup
รางวัลชมเชย ชื่อทีม Rmutp Star
รางวัลชมเชย ชื่อทีม Gundam
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 3 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร และฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร