ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบตารางสอบ 2557

schedule_testตรวจเช็คตารางสอบนักศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล ขอให้นักศึกษาตรวจสอบตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557    หากนักศึกษารายใดมีตารางสอบซ้อน สามารถยื่นคำร้องขอสอบซ้อนได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558