ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอธิการบดี ในการเข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน

เมื่อเร็วๆนี้ ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และ ผศ.ว่าที่ร้อยตรี วัชระ โพธิสรณ์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอธิการบดี ในการเข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/rmutpbus