ข่าวกิจกรรม

Superior Executive Program for Advanced Management : SEAM

เปิดตัว “หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสู่สากลอย่างมืออาชีพ”

Superior Executive Program for Advanced Management : SEAM

วานนี้ (7 มีนาคม 2559) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลพระนคร ร่วมกับสมาคมคานาอาน ประเทศไทย ได้จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารสู่สากลอย่างมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร “พัฒนาผู้บริหารสู่สากลอย่างมืออาชีพ” Superior Executive Program for Advanced Management : SEAM  สำหรับผู้บริหารและประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21

 

ได้มีการเสวนาการเปิดหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสู่สากลอย่างมืออาชีพ โดยรับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชนที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการเป็นวิทยากรร่วมเสวนา ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 อาคารมงคลอาภา ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

ทั้งนี้ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการ ที่มีความสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสำรองหลักสูตร

ได้ที่งานบริการวิชาการ  โทรศัพท์ 02 6665 3555 ต่อ 2301  / 081 829 9692เ// 087 031 4045

ภาพข่าวเพิ่ม คลิ๊กเลยครับ