ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

200 ทุน (ทุนละ 25,000 บาท)

หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (The American Chamber of Commerce in Thailand)  มอบทุนการศึกษา 200 ทุน ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2254 1041 ต่อ 212

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

http://www.amchamthailand.com เลือกหัวข้อ AMCHAM Foundation และ Student Scholarship/